วัดโบราณเชียงคาน

ในตัวเมืองเชียงคานมีวัดโบราณอยู่ 8 วัดและอีก 2 วัดบนเส้นทางไปแก่งคุดคู้ ชุมชนคนเชียงคานจะแบ่งเขตกันเป็นคุ้มวัดเพื่ออุปถัมภ์ดูแลตลอดทั้งประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจารีตประเพณีต่างๆ ตอนเช้าพระจะออกบิณฑบาตตามเส้นทางที่เคยปฏิบัติกันมา โดยจะใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียว พอพระกลับถึงวัดชาวบ้านก็จะนำอาหารการกินไปวัดถวายจังหันอีกครั้งหนึ่ง

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าจีน

 

วัดสินติวนาราม

 

วัดโพนชัย

 

วัดศรีคุณเมือง (วัดใหญ่)

 

วัดมัฌิมาราม (วัดป่ากลาง)

 

วัดมหาธาตุ

 

วัดป่าใต้

 

วัดศรีพนมมาศ

 

วัดท่าคก

 

วัดศรีสองนาง

 

วัดท่าแขก