วัฒนธรรม ไทย-ลาว-จีน

งานประเพณีประจำปีฉลองเจ้าพ่อหลักเมือง แสดงงิ้วไหหลำ

 

งานสงกรานต์

 

งานบุญเดือน 6 ฉลองเจ้าพ่อ

 

งานบุญแห่เทียนเข้าพรรษา

 

งานออกพรรษาที่เชียงคาน

 

การแข่งเรือยาว วันออกพรรษา

 

การไหลเรือไฟ วันออกพรรษา

 

งานผาสาดลอยเคราะห์ วันออกพรรษา

 

.................................................................................................................................................................................................................................