การเดินทางสู่เชียงคาน

จุดแรกที่มาถึงเชียงคานจะมองเห็นซุ้มประตูเมืองที่เป็นทางลาดเนินลงไป ขวามือจะเห็นวัดสันติวนาราม ซ้ายมือเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็จะพบสามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวาโดยไล่จากซอย 7 ไปเรื่อยๆจนถึงซอย 14  ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย โดยปากซอยเป็นวัดมหาธาตุ เข้าซอยไปทะลุถนนชายโขงจะพบโรงแรมอยู่ทางด้านซ้ายมือริมฝั่งโขง สามรถจอดรถได้ที่วัดมหาธาตุ กว้างขวาง สะดวก เดินเล็กน้อยก็ถึงโรงแรมการเดินทางไป อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นอำเภอเล็กๆอันสงบงามริมน้ำโขง จากตัวเมืองเลยไปตามทางหลวง 201 ราว 50 กม. 

การเดินทางโดยรถยนต์

 • จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เดินทางไปจนถึงสระบุรี แล้วไปต่อยังทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่าน อ.ปากช่อง ลำตะคอง แยกซ้ายไป อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่าน อ.ด่านขุนทด เข้าสู่ จ.ชัยภูมิ แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ต่อ ไปยัง อ.คอนสวรรค์ อ.แก้งคร้อ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากนั้นไปต่อยังทางหลวงหมายเลข 12 แล้วแยกซ้ายไปทาง อ.คอนสาร จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 201 อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่เขตจังหวัดเลย แล้วมุ่งตรงผ่าน อ.ภูผาม่าน อ.ภูกระดึง อ.วังสะพุง เข้าตัวเมืองเลย แล้วแยกขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 201 มุ่งสู่ อ.เชียงคาน รวมระยะทางกรุงเทพฯ ประมาณ 587 กม. 
 • จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึง ตัวจังหวัดเลย เข้าตัวเมืองเลย จากทางหลวงหมายเลข 203 ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 201 มุ่งสู่ อ.เชียงคาน

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด

  บริษัทขนส่งจำกัดมีทั้งรถวีไอพี ,รถ ม.2 และรถธรรมดา ออกจากหมอชิต และ เชียงคานทุกวันสอบถามการเดินทางได้ ที่ 02-936-2841, 02-936-2852 ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

  ขาไป กรุงเทพฯ - เชียงคาน มีวันละ 1 เที่ยว โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
 • ป.2 ออกจากกรุงเทพฯ 20.00 น. ค่ารถ 347 บาท ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*
 • VIP ออกจากกรุงเทพฯ 22.00 น. ค่ารถ 694 บาท ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.

 • ขากลับ เชียงคาน - กรุงเทพฯ มีวันละ 1 เที่ยว โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
 • ป.2 ออกจากเชียงคาน 18.30น. ค่ารถ 347 บาท ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*
 • VIP ออกจากเชียงคาน 18.00 น. ค่ารถ 694 บาท ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.

ภูกระดึงทัวร์


แอร์เมืองเลย

  ขาไป กรุงเทพฯ - เชียงคาน มีวันละ 1 เที่ยว
 • ม 2 ออกจากกรุงเทพฯ 19.00 น. ค่ารถ 347 บาท ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*(มีบัตรอาหาร) โทรจองกรุงเทพฯ 02-936-0511

 • ขากลับ เชียงคาน - กรุงเทพฯ มีวันละ 1 เที่ยว
 • ม 2 ออกจากเชียงคาน 18.30น. ค่ารถ 347 บาท ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*(มีบัตรอาหาร) โทรจอง ร้านแสงทอง เจ้ใจ (ข้างๆๆร้านไอเดีย ดีดี) 042-821-305
 • ขาไป กรุงเทพฯ - เชียงคาน สาย 29 มีวันละ 1 เที่ยว
 • ม.4ข ออกจากกรุงเทพฯ 19.30 น. ค่ารถ 446บาท ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น. โทร. 0-2936-0142

 • ขากลับ เชียงคาน - กรุงเทพฯ มีวันละ 2 เที่ยว
 • ม.4ข ออกจากเชียงคาน 08.00น. ค่ารถ 446 บาท ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 20.00 น.
 • ม.4ข ออกจากเชียงคาน18.00 น. ค่ารถ 446 บาท ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.
รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่งสายอีสาน ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) โทร. (02) 936-0667, 936-0657 

การเดินทางโดยเครื่องบิน ตรงสู่เมืองเลย

สายการบินแฮปปี้แอร์ บินตรงสู่เมืองเลย โดยจาก กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ) ปลายทางเมืองเลย ต่อรถยนต์ไปเชียงคาน โดยสายการบินแฮปปี้แอร์ จะบินตรงจากสนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิ - เมืองเลย มีเที่ยวบินไปและกลับ สุวรรณภูมิ - เมืองเลย เป็นประจำทุกวัน พุธ-ศุกร์ และวันอาทิตย์ ราคา 1,650 บาท/เที่ยว
สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.happyair.co.th/ 

ตารางการบิน สุวรรณภูมิ - เมืองเลย


วัน เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง ราคา
พุธ HPY 320 14.00 15.10 ฿1,650.-
ศุกร์ HPY 320 10.00 11.20  
อาทิตย์ HPY 320 11.00 12.20  

ตารางการบิน เมืองเลย- สุวรรณภูมิ 

วัน เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง ราคา
พุธ HPY 320 15.40 16.50 ฿1,650.-
ศุกร์ HPY 320 11.50 13.00 ฿1,650.-
อาทิตย์ HPY 320 12.50 14.00 ฿1,650.-