Žal

May 3, 2019

Dora Kinert Bučan - Žal

Preuzmite Žal knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Žal je zbirka putopisnih eseja u kojima autorica razmatra sudbinu grada s kojim je obiteljski povezana. Turistički probitak Hvara prikazan je kao erozija urbanog bića grada, njegove kulturne baštine i pripadajućeg duhovnog identiteta. Izložen devastaciji i otuđenju, njegov usud postaje paradigma svijeta što je na putu da postane svijet u kojem se ne može istinski živjeti.


Žal

Besplatno pročitajte online Žal knjigu

comments powered by Disqus