Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

May 3, 2019

Dubravka Botica - Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Dubravke Botice izvrsna je monografija s područja povijesti umjetnosti koja uz izvrsne fotografije crkava same autorice i Filipa Beusana znanstveno točno i stilski dotjerano progovara o fenomenu tog tipa sakralne građevine, koja i danas zapravo u svijesti mnogih funkcionira kao sakralni interijer u kojem se osjećamo bliže Bogu, bliže sebi, i bliže obećanome nam raju, čiju zemaljsku sliku odčitavamo upravo na svodovima ovih crkava.


Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Besplatno pročitajte online Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj knjigu

comments powered by Disqus