Betonske konstrukcije 3

May 3, 2019

Jure Radić i suradnici - Betonske konstrukcije 3

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Betonske konstrukcije 3 knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga “Betonske konstrukcije 3 - Građenje” obrađuje teme iz područja građenja što podrazumijeva detaljnu razradu tehnologije betona i tehnologije izvedbe.

Upravo te dvije teme prožimlju sva poglavlja ove knjige koja se oslanjaju na suvremene, u nas vazeće, tehničke propise i odgovarajuće norme. Kao posebni primjeri izdvojeni su mostovi, garaže i industrijske građevine za koje je tematika građenja temeljito razrađena. Sve je to na kraju ilustrirano i konkretnim primjerima izvedenih građevina u ostvarenjima kojih su autori ovoga udžbenika sudjelovali.

Knjiga je namijenjena studentima građevinskih fakulteta, ali i stručnjacima u praksi kao podloga za dodatno obrazovanje i dogradnju znanja sukladno novim propisima, a s već objavljenim i budućim knjigama iz niza Betonske konstrukcije čini nerazdvojnu cjelinu.


Betonske konstrukcije 3

Besplatno pročitajte online Betonske konstrukcije 3 knjigu

comments powered by Disqus