Matura +

May 3, 2019

Marija Gazzari, Žarko Gazzari - Matura +

Preuzmite Matura + knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Priručnik za pripremu državne mature iz hrvatskoga jezika u četverogodišnjim strukovnim školama sadržava pregled gradiva iz hrvatskoga jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja propisan Nastavnim planom i programom MZOŠ-a te Katalogom znanja za državnu maturu iz hrvatskoga jezika, koje nije zastupljeno ni u programu ni u udžbenicima za četverogodišnje strukovne škole. Kako je za polaganje državne mature nakon četverogodišnje srednje strukovne škole potrebno obraditi i naučiti gradivo koje se obrađuje u gimnazijama, učenici četverogodišnjih strukovnih škola tu razliku gradiva mogu usvojiti na dodatnim nastavnim satima. A za rad na tim satima potrebni su im i književni tekstovi te jezični sadržaji kojih nema u čitankama i udžbenicima za četverogodišnje strukovne škole, a nalaze se upravo u maturi +, priručniku koji osim metodički obrađenih i didaktički oblikovanih književnih tekstova sadržava i razlikovne lekcije za nastavu hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja. Razlikovni nastavni materijali za sva četiri razreda i za sva područja koja obuhvaća nastava hrvatskoga jezika (teorija i povijest književnosti, hrvatski jezik, povijest jezika, jezično izražavanje) nalaze se u jednoj knjizi, na čak petstotinjak stranica. Upravo zato ovaj priručnik daje uistinu cjelovit, sažet i funkcionalno oblikovan pregled gradiva, uključujući i upute za samostalnu analizu književnih tekstova i oblikovanje pisanih sastavaka prema zadanim odrednicama. Prijeko potreban na dodatnim nastavnim satima priprema za državnu maturu u četverogodišnjim srednjim strukovnim školama, bit će podjednako dragocjena pomoć u nastavnom radu i nastavnicima i učenicima.


Matura +

Besplatno pročitajte online Matura + knjigu

comments powered by Disqus