Kirurgija za medicinare

May 3, 2019

Ivan Prpić - Kirurgija za medicinare

Preuzmite Kirurgija za medicinare knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Osnovna namjena ovog udžbenika, repetitorija, jest da omogući studentima predispitno ponavljanje. Repetitorij na sažet način obuhvaća cjelokupno ispitno gradivo iz kirurgije.


Kirurgija za medicinare

Besplatno pročitajte online Kirurgija za medicinare knjigu

comments powered by Disqus