Europski vjesnik

May 3, 2019

Robert Menasse - Europski vjesnik

Preuzmite Europski vjesnik knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Promišljanja o Europskoj uniji iz pera Roberta Menassea, nastala kao rezultat duljeg boravka u Bruxellesu, nude nam određenu dozu solidno argumentirana optimizma, koji, naravno, ne zazire ni od kritičkih tonova, jer, kako i sam ističe, u EU-u „štošta valja propitivati i kritizirati“. Isto tako, međutim, koncepciju „postnacionalne demokracije“ ne valja sagledavati kao birokratsku sablast, već kao izglednu političku, ekonomsku i kulturnu realnost, što pak nije moguće bez kritičkog sučeljavanja s nizom klišeja i predrasuda, okoštalih tijekom posljednjih desetljeća u sveukupnoj europskoj samopercepciji.

Na čitak i zanimljiv način Menasse, koji je u Bruxelles prvotno otputovao zbog sondiranja terena za mogući roman, piše o „iznenađenjima“ koja su ga tamo dočekala, a jedno od njih svakako je činjenica da mu se Europska komisija protivno uvriježenoj bojazni skeptika i pesimista predstavila kao „otvorena i transparentna“ institucija „vitkog, štedljivog i jeftinog“ činovničkog aparata.
Esej Roberta Menassea, kao malo koji kritički tekst posljednjih desetljeća, pokazuje što znači istinski europski razmišljati i djelovati.
Konrad Paul Liessmann


Europski vjesnik

Besplatno pročitajte online Europski vjesnik knjigu

comments powered by Disqus