Kapitalistički realizam

May 3, 2019

Mark Fisher - Kapitalistički realizam

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Kapitalistički realizam knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Kapitalizam se poslije 1989. predstavlja jedinim realističkim političko-ekonomskim sustavom. Kakvi su učinci tog „kapitalističkog realizma“ na rad, kulturu, obrazovanje i mentalno zdravlje? Je li moguće zamisliti alternativu kapitalizmu koja nije neki povratak na diskreditirane modele državne kontrole?


Kapitalistički realizam

Besplatno pročitajte online Kapitalistički realizam knjigu

comments powered by Disqus