Računovodstvo trgovačkih društava

May 3, 2019

Skupina autora - Računovodstvo trgovačkih društava

Preuzmite Računovodstvo trgovačkih društava knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Zastupljeni autori:

mr. sc. Mladen Štahan, Neven Baica, Nikolina Bičanić, mr. sc. Ida Dojčić, Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, dr. sc. Ivica Pervan, Ivana Pokrovac, Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, dr. sc. Boris Tušek, Krešimir Vranar, Domagoj Zaloker, dr. sc. Lajoš Žager


Računovodstvo trgovačkih društava

Besplatno pročitajte online Računovodstvo trgovačkih društava knjigu

comments powered by Disqus