Javna nabava u praksi

May 3, 2019

Skupina autora - Javna nabava u praksi

Preuzmite Javna nabava u praksi knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Područje javne nabave normativno je zaokruženo u cijelosti, kako zakonskom regulativom tako i podzakonskim aktima. Trogodišnje vrijeme primjene Zakona o javnoj nabavi ukazuje na još uvijek prisutne probleme u svezi provedbe postupaka javne nabave. U nastojanju da olakšamo postupanje, ne samo naručiteljima nego i ponuditeljima, u ovom priručniku upućujemo na prednosti središnje/objedinjene nabave. Onima, koji se odluče na takav oblik provedbe postupaka, nude se i svi provedbeni akti.

Iskustva Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske mogu ostalim korisnicima biti od značajne pomoći. Naime, uz članke koji obrađuju nabave konkretnih roba - goriva i tonera, daje se kompletna dokumentacija za nabavu tih roba kroz otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma te pregovarački postupak s prethodnom objavom. Česte su pogreške naručitelja kod određivanja dokaza pravne sposobnosti u slučaju javnih radova, tako da se detaljno obrađuje i tema suglasnosti za građenje.

Naručitelje i ponuditelje upućujemo velikim brojem primjera na praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i najčešće pogreške u postupanjima, a posebno kada je riječ o postupcima davanja koncesija. Kako se kroz vrijeme primjene Zakona mijenjala i praksa Državne komisije, to će biti potrebno i priložene ogledne primjere prilagođavati eventualno promijenjenim stajalištima Državne komisije.

Dosadašnja primjena Zakona o javnoj nabavi ukazala je na potrebu njegovih izmjena, koje se planiraju u drugom polugodištu 2011., a na koje posebno ukazujemo.

Nadamo se kako će Vam ovaj priručnik, s praktičnim oglednim primjerima, biti od pomoći u svakodnevnom radu.

Autori koji su sudjelovali u pisanju priručnika:


Javna nabava u praksi

Besplatno pročitajte online Javna nabava u praksi knjigu

comments powered by Disqus