100 hrvatskih kemičara

May 3, 2019

Nenad Trinajstić  - 100 hrvatskih kemičara

Preuzmite 100 hrvatskih kemičara knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U ovo djelo uvršteni su dobitnici Nobelove nagrade (Ružička i Prelog), redoviti, izvanredni i dopisni članovi te članovi suradnici JAZU, odnosno HAZU, utemeljitelji studija kemije na Sveučilištu u Zagrebu, utemeljitelji kemijsko-inženjerskog studija te s tudija kemije na Prirodoslovno-matematičkome i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, glavni urednici časopisa “Croatica Chemica Acta”, predsjednici i dužnosnici Hrvatskoga kemijskog društva, kemičari utemeljitelji Instituta “Ruđer Bošković”, naši istaknuti kemičari u iseljeništvu koji su kemijsko obrazovanje stekli u domovini, autori udžbenika kemije za srednje škole i fakultete, autori priloga za povijest hrvatske kemije, kemičari koji su se istaknuli radeći u industrijskim istraživačkim laboratorijima, a svi ostali su uvršteni na temelju dvaju parametara: produktivnosti i citiranosti.


100 hrvatskih kemičara

Besplatno pročitajte online 100 hrvatskih kemičara knjigu

comments powered by Disqus