Civilizacija, danas i sutra

May 3, 2019

Milan Mesarić - Civilizacija, danas i sutra

Preuzmite Civilizacija, danas i sutra knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Glavni motiv za pisanje ove knjige bilo je uvjerenje autora da zapadna civilizacija u svom sadašnjem obliku tone u sve dublju krizu koja se manifestira na ekonomskoj, socijalnoj, političkoj, kulturnoj, ekološkoj, a prvenstveno na moralnoj razini. Kao što je poznato, obilježja te civilizacije su racionalizam, materijalizam, individualizam, utilitarizam i konzumerizam. Zahvaljujući idejama prosvjetiteljstva kojima su položeni filozofski temelji razvoja prirodnih znanosti i na njima zasnovanoj tehnološkoj i industrijskoj revoluciji, došlo je u 19. i 20. stoljeću do velikog porasta proizvodnosti ljudskog rada i do golemog povećanja materijalnog bogatstva zapadnih društava. Međutim, taj eksplozivni razvoj znanosti, tehnologije, proizvodnih snaga i materijalnog bogatstva nije pratio odgovarajući moralni i duhovni napredak ljudskog bića. Čovjek je došao u posjed takvih potencijalnih sila, koje su, kako izgleda, prerasle njegovu sposobnost razumne, humane i etičke upotrebe.
Vladajuća ideologija zapadnog svijeta posljednjih desetljeća je ideologija neoliberalnog (ili točnije ultraliberalnog) globalnog kapitalizma, kojem je vrhovno načelo postizavanje maksimalnog ekonomskog učinka, bez obzira na humane, socijalne i ekološke posljedice. Ta je ideologija dovela do produbljivanja jaza između bogatih i siromašnih društvenih slojeva i naroda, do ugrožavanja prirodne ravnoteže, do smanjenja međuljudske solidarnosti, do kulturne i moralne dekadencije. Vlasnici financijskog i industrijskog kapitala stekli su, u mnogo slučajeva, dominantnu moć u suvremenom društvu i odlučujući utjecaj na državnu politiku, na većinu medija, a velikim dijelom i na znanstvene i istraživačke institucije.


Civilizacija, danas i sutra

Besplatno pročitajte online Civilizacija, danas i sutra knjigu

comments powered by Disqus