Mediji i kultura

May 3, 2019

Katarina Peović Vuković - Mediji i kultura

Preuzmite Mediji i kultura knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Jesu li istinite tvrdnje da nas mediji zaglupljuju, opamećuju, otupljuju ili bistre? Determiniraju li nas mediji?
Knjiga donosi četiri originalne studije koje tvrde suprotno: „struktura medija ne utječe na društvenost, politiku, identitete, već je i sama izraz neke društvenosti, kulture“. Prva, Medij je simptom, pokazuje da je baština Marshalla McLuhana i danas još nezaobilazna za razumijevanje suvremenih medijskih fenomena; druga, Postoji li politika otpora nakon decentralizacije?, daje širi mediološki okvir za aktualne prijepore oko političnosti medija.
Esej Tri novomedijska šoka u Hrvata analizira slučajeve nehotične pornografije i virtualnih premijera, nastalih, kako kaže autorica, „u društvenoj matrici koja sve buduće sanadere formatira na isti način“ i čini lažne intervjue podjednako uvjerljivima kao i – valjda – prave. I konačno, Praktički realno: kompjutorske igre govori o ovaj put pravim medijskim igrama i otkriva njihovu sve manju „praktičnu“ razlučivost od posredovane stvarnosti.
U preglednoj i jasno postavljenoj teorijskoj analizi Katarine Peović Vuković digitalna kultura nije tek predmet refleksije kao aktualna globalna pojava. Odnos između kulture u informacijskome dobu i artikulacije njezinih poruka u prostoru medijske produkcije i recepcije prelazi granice disciplina. Kada svijet postaje vladavina spektakla u znakovima medijske proizvodnje događaja, nastaje potreba za uvidom u tajnu ideologije koja stoji iza matrice društvenih perverzija moći. Ova knjiga nastoji biti odlučno na tom putu.
— Žarko Paić


Mediji i kultura

Besplatno pročitajte online Mediji i kultura knjigu

comments powered by Disqus