Arhitektonski vodič Zagreb 1898.-2010.

May 3, 2019

Aleksander Laslo - Arhitektonski vodič Zagreb 1898.-2010.

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Arhitektonski vodič Zagreb 1898.-2010. knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Vodič je podijeljen u 187 kataloških jedinica. Selekcija je katalogizirana uobičajenim postupkom. Jedinice su numerirane kronološkim redom, razvrstane po teritorijalnom ključu, s referencom na koordinatni sustav odgovarajuće kartografske sekcije. Nazivom su označeni izvorni klijent i/ili namjena, uz naznaku današnje namjene ili titulara, ukoliko je u međuvremenu došlo do značajnih promjena. Datacije se načelno odnose na vrijeme gradnje, a eventualna su odstupanja naznačena u komentaru/obrazloženju pojedine jedinice. Jedinice su ilustrirane recentnom fotografijom i ujednačeno prezentiranim formativnim nacrtom, a u nekoliko slučajeva sa znatnijom degradacijom izvorne supstance prvotno je stanje dokumentirano arhivskom fotografijom. Kartografski su prikazi različitog mjerila – detaljnijeg i krupnijeg za uže gradsko središte s gušćom incidencijom odabranih zgrada, te sitnijeg za rubna gradska područja. Za dodatno pretraživanje vodiča priložen je autorski indeks s referencama na numeraciju pripadajućih jedinica i njihov teritorijalni razmještaj.


Arhitektonski vodič Zagreb 1898.-2010.

Besplatno pročitajte online Arhitektonski vodič Zagreb 1898.-2010. knjigu

comments powered by Disqus