Fotogrametrija

May 3, 2019

Karl Kraus - Fotogrametrija

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Fotogrametrija knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Fotogrametrija je geodetska disciplina u kojoj se pomoću fotografija terena iz zraka brzo i jeftino dobivaju suvremene digitalne podloge i mjere mnogi objekti na njima.


Fotogrametrija

Besplatno pročitajte online Fotogrametrija knjigu

comments powered by Disqus