Vilinska učilica; Vilinska crtalica

May 3, 2019

Jagoda Miloloža, Gordana Lukačić  - Vilinska učilica; Vilinska crtalica

Preuzmite Vilinska učilica; Vilinska crtalica knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Više o svakoj knjizi možete pročitati na:

Vilinska učilica

Spoznajni listići omogućuju djetetu da pokaže stečena znanja pri rješavanju zadataka, da vježba, usvaja nove pojmove i jezične izraze, sluša upute i razvija usredotočenost, te da se osjeća uspješno. Uz to mu daju mogućnost da rješava jednostavne misaone zadatke i praktično pretoči u pojmovno.

Vilinska crtalica

Listići grafomotoričkih vježbica zajedno sa spoznajnim listićima dio su priprema djeteta za školu.


Vilinska učilica; Vilinska crtalica

Besplatno pročitajte online Vilinska učilica; Vilinska crtalica knjigu

comments powered by Disqus