Psihijatrijski kriteriji pri povredi duševnog integriteta

May 3, 2019

Miroslav Goreta - Psihijatrijski kriteriji pri povredi duševnog integriteta

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Psihijatrijski kriteriji pri povredi duševnog integriteta knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U svom najnovijem projektu posvećenom psihijatrijskoj evaluaciji povrede duševnog integriteta autor se - nakon uvodnog kritičkog osvrta na tzv. Europske indikativne tablice za ocjenu umanjenja psihičkog i fizičkog integriteta (CEREDOC 2000) i njihove hrvatske inačice - posebno posvećuje analizi njihovih najproblematičnijih elemenata.

U drugom dijelu se daju prijedlozi za stručno i znanstveno utemeljene psihijatrijske kriterije, kako u odnosu na opća “ideološka” pitanja (psihijatrijska dijagnostika; “prevođenje” psihijatrijskih pojmova u pravničku terminologiju; metodološki aspekti vještačenja na području kompenzacije neimovinske štete i dr), te posebno - kvantifikacijski standardi za što preciznije deskriptivno i postotno utvrđivanje psihotraumatskih oštećenja kod vještačene osobe.

S obzirom da još uvijek ne raspolažemo univerzalno prihvaćenim (svjetskim ili “samo” stvarno europskim) tablicama za procjenu povrede duševnog integriteta, autor se u ovom projektu (u najvećoj mjeri) oslanja nazadnje verzije švicarskih i njemačkih tablica (čiji su autori isključivo najkompetentniji psihijatri) - uz nekevlastite metodološke modifikacije vezane za specifičnosti hrvatskog zakonodavstva.


Psihijatrijski kriteriji pri povredi duševnog integriteta

Besplatno pročitajte online Psihijatrijski kriteriji pri povredi duševnog integriteta knjigu

comments powered by Disqus