Atlas topografske anatomije domaćih životinja

May 3, 2019

Peter Popesko  - Atlas topografske anatomije domaćih životinja

Preuzmite Atlas topografske anatomije domaćih životinja knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Atlas topografske anatomije domaćih životinja

Ovaj uvod u topografsku anatomiju domaćih životinja većinom se temelji na slikama iz sva tri sveska Atlasa. To je kratki sažetak topografskih podataka o obrađenim životinjama. Tekst je podijeljen slično kao i u svescima J.-III. Atlasa. Rabljene su međunarodne kratice (prema Nomina Anatomica Veterinaria 1994).


Atlas topografske anatomije domaćih životinja

Besplatno pročitajte online Atlas topografske anatomije domaćih životinja knjigu

comments powered by Disqus