Komentar zakona o trgovačkim društvima

May 3, 2019

Andrija Eraković - Komentar zakona o trgovačkim društvima

Preuzmite Komentar zakona o trgovačkim društvima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

autorski pročišćeni tekst ZTD-a na snazi od 01.04.2008.
- komentari i napomene
- opsežna sudska praksa
- abecedno kazalo pojmova


Komentar zakona o trgovačkim društvima

Besplatno pročitajte online Komentar zakona o trgovačkim društvima knjigu

comments powered by Disqus