Paganizam u teoriji i praksi

May 3, 2019

Iolar - Paganizam u teoriji i praksi

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Paganizam u teoriji i praksi knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Trilogija Paganizam u teoriji i praksu svoj vrhunac doživio je u trećoj knjizi pod nazivom Obredi i simboli.

Nakon Doktrine paganizma i Magije i vještičastva, knjiga Obredi i simboli bavi se obredima religije u paganizmu i drugim religijama s naglaskom na obrede kod vjenčanja, inicijacije, razdruženja, starješenja, ispraćaja. Autor daje mitološku osnovu kola godine kao i njegov nastanak, osnovne aspekte i neopagansku Novu godinu. Poseban doprinos knjige su sabati i ezbati koji su obrađeni kroz solarni, kršćanski, poljoprivredni i misterijski aspekt. Knjiga sadrži popis magijskih simbola i pisama.


Paganizam u teoriji i praksi

Besplatno pročitajte online Paganizam u teoriji i praksi knjigu

comments powered by Disqus