Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima

May 3, 2019

Srđan Skok - Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Na prikladan, jednostavan način predstavljen je tradicionalni pristup projektiranju, uz osvrt na nove trendove, kao i originalni matematski model za analizu i dimenzioniranje sustava istosmjernih razvoda. Vrlo detaljno opisani su svi dijelovi sustava te specificirane mjere za njihovo održavanje. Smatram da će ova knjiga biti korisna kao udžbenik na kolegijima koji se bave problematikom napajanja i istosmjernih krugova vezanih uz elektroenergetska postrojenja, a i velika pomoć projektantima. Osim cjelovitog sustava istosmjernog razvoda i pojedinih sastavnica, režima rada, načina ispitivanja i održavanja opreme te postupaka u slučaju kvara, opisani su i postupci izbora i dimenzioniranja opreme. Ovim izdanjem donekle će se popuniti praznina koja postoji u domaćoj literaturi na području projektiranja, izvođenja i održavanja elektroenergetskih postrojenja. Ova knjiga predstavlja sukus autorova znanstvenog rada i mnogih radova i ispitivanja provedenih u posljednjih desetak godina u elektroenergetskim postrojenjima HEP-a.


Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima

Besplatno pročitajte online Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima knjigu

comments powered by Disqus