Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam

May 3, 2019

Tina Varga Oswald - Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam plod je autoričina višegodišnjeg istraživanja i djela Pétera Esterházyja, kao i fenomena književne kulture Srednje Europe te komparatističkih povezivanja mađarske i svjetske književnosti.

Knjiga je dobrodošla zbog paradoksa koji se nalazi u činjenici da je u Hrvatskoj preveden zaista veliki broj Esterházyjevih djela, dok je u znanosti o književnosti jedan od najpoznatijih suvremenih mađarskih književnika još uvijek ostao neistražen. Autoričina knjiga izvrsno popunjava upravo tu golemu prazninu u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj recepciji književnih tekstova mađarskog klasika.

Knjiga Tine Varga Oswald može poslužiti kao ogledni model za daljnja istraživanja opusa pisca u žarištu rasprave te za daljnja istraživanja Srednje Europe shvaćene kao osobitoga identitetskog obrasca kojim se omogućuje kulturno povezivanje različitih nacija i njihovih književnosti u jedan fluidan, ali svakako značenjski poticajan interferentan prostor.

Jakov Sabljić

Knjiga Tine Varga Oswald mogla bi se nazvati pregledom jednog bliskog kulturnog razdoblja koje još uvijek ima utjecaja na sadašnju svjetsku i pojedinačnu nacionalnu kulturu i književnost. Dodatna je vrijednost knjige u tome da mađarsku književnost autorica razmatra i kontekstualizira i iz izvanmađarske perspektive.

Zoltán Medve

O autorici:

Tina Varga Oswald rođena je 1. travnja 1982. u Osijeku. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost, a 2010. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku s temom Poetički međuprostor Petera Esterhazyja: između kasnog modernizma i postmodernizma. Na istom fakultetu predaje predmete iz područja svjetske književnosti. Kao suradnica od 2008. u kontinuitetu (2008., 2009., 2010., 2011.) sudjeluje i/ili objavljuje u okviru međunarodnog znanstvenog-istraživačkog projekta — Nobelovac Ivo Andrić u Grazu, Austriji i Europi (Der Nobelpreistrager Ivo Andrić in Graz, Osterreich und Europa), Graz, Austrija. Također, od 2014. kao suradnica sudjeluje i/ili objavljuje radove u okviru međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta — Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti, Osijek. Znanstvene radove iz područja komparativne književnosti i teorije književnosti sustavno objavljuje od 2006. godine u mnogobrojnim književnim časopisima (Riječ, Journal of Language and Cultural Education, Lingua Montenegrina, The Journal of Education Culture and Society) i u više zbornika sa znanstvenih skupova (Zadarski filološki dani, Zadar 2007., 2011.; Riječki filološki dani, Rijeka 2008., 2014.; Obdobja, Ljubljana, Slovenija 2012.; Eurolilitteraria&Eurolingua, Liberec, Češka 2009.; Kanoni doma i vani, Budimpešta, Mađarska 2010.; Slavjanskie jazyki i kuljtury: prošloe, nastajašćee, buduššćee, Wrocław, Poljska 2013.; XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, Mađarska 2013.; Things to Remember: Materializing Memories in Art and Culture, Nijmegen, Nizozemska 2014.; 5th International Interdisciplinary Memory Conference, Gdanjsk, Poljska 2016.; 3rd International Conference on Language, Literature and Culture in Education, Venecija, Italija 2016.). Uredila je zbornik studentskih radova Priča, pripovijedanje, interpretacija, 2010.


Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam

Besplatno pročitajte online Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam knjigu

comments powered by Disqus