Uvod u znanost o toplini i termodinamici

May 3, 2019

Tomislav Petković -  Uvod u znanost o toplini i termodinamici

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Uvod u znanost o toplini i termodinamici knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Drugo dopunjeno izdanje ovog sveučilišnog udžbenika sadrži gradivo temeljnog predmetaFizika 1 u prvoj godini preddiplomskog studija FER-a Sveučilišta u Zagrebu. To je udžbenik i za predmet Fizika u prvoj godini (1. semestar) na preddiplomskom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (SEUiOI) u Šibeniku. Udžbenik može poslužiti i srodnim inženjerskim kolegijima na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj, kao dopunska literatura u višim semestrima studija.


Uvod u znanost o toplini i termodinamici

Besplatno pročitajte online Uvod u znanost o toplini i termodinamici knjigu

comments powered by Disqus