Dinamika konstrukcija

May 3, 2019

Mehmed Čaušević  - Dinamika konstrukcija

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Dinamika konstrukcija knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Korisnici knjige Potresno inženjerstvo, a posebno projektanti, primijetili su, da je za bolje razumijevanje gradiva u toj knjizi nužno predznanje iz dinamike konstrukcija. Zato je i nastala ova knjiga, u kojoj je izlaganje gradiva koncipirano na polazištu da je poremećajna sila koja djeluje na građevnu konstrukciju uglavnom potres.
Koncept knjige prilagođen je nastavnom programu istoimenog kolegija koji se predaje na diplomskom studiju
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema Bolonjskom procesu, ali i potrebama projektanata jer knjiga nudi potrebno predznanje za razumijevanje potresnog inženjerstva kao i za razumijevanje i primjenu Eurokoda 8, tj. europskih normi u praksi.


Dinamika konstrukcija

Besplatno pročitajte online Dinamika konstrukcija knjigu

comments powered by Disqus