Muhamed, a.s. poslanik čovječanstvu

May 3, 2019

Mirza Mešić - Muhamed, a.s. poslanik čovječanstvu

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Muhamed, a.s. poslanik čovječanstvu knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga je podijeljena na 18 poglavlja: Uvodne napomene; Stvaranje i priroda čovjeka; Smisao, priroda i ciljevi poslanstva; Arabija i Arapi prije Muhammeda, a.s., poslanstva; Od rođenja do prve Objave; Od prve kur’anske Objave do hidžre; Hidžra – preseljenje u Medinu; Medinski period Objave; Bitka za islam; Prema završetku misije i ovozemaljskog života; Muslimani nakon Muhammedove, a.s., smrti; Zašto muslimani vole i slijede Muhammeda, a.s.; 40 izabranih hadisa; Svjetski velikani o Muhammedu, a.s.; Pogovori i recenzije; Pojmovnik; Literatura i Biografija autora. 68 bibliografskih jedinica govori o tome da je autor ovoj temi pristupio na strogo provjerenim i znanstvenim osnovama.

Knjiga je nastala iz potrebe da se rasvijetle određene, kroz religijski, ali i filozofski diskurs, nedoumice vezane za temeljne vrijednosti islama i Božjeg/ih poslanika. U Uvodnim napomenama autor pojašnjava kako sljedbenici islama veliku čast ukazuju poslanicima, počevši od Adema, a.s., pa do posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda, a.s. Autor govori: „Iako muslimani vole Muhammeda, a.s., više nego sebe i svoje najbliže, oni ga ne obožavaju niti mu pridaju i najmanje atribute božanstvenosti. On je bio i ostao samo čovjek, Allahov pokorni rob, ali i odabrani čovjek, Allahov Poslanik, kojemu je Gospodar svjetova preko meleka Džibrila/anđela Gabrijela spustio Kur’an, posljednju Božju Poruku namijenjenu svakom čovjeku do kraja svijeta i vijeka.“


Muhamed, a.s. poslanik čovječanstvu

Besplatno pročitajte online Muhamed, a.s. poslanik čovječanstvu knjigu

comments powered by Disqus