Rječnik europeizama

May 3, 2019

Krsto Spalatin - Rječnik europeizama

Preuzmite Rječnik europeizama knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ovaj nezaobilazni rječnik za 21. stoljeće donosi odabir hrvatskih europeizama, tj. riječi preuzetih iz raznih europskih jezika koje mogu, a ne moraju, imati značenje jednako značenju izvorne riječi, i njihove ekvivalente na njemačkome, talijanskome, francuskome i engleskome jeziku. Nakon toga slijedi iscrpno objašnjenje podrijetla riječi i njezina širenja i uporabe na području Hrvatske i Europe.

Rječnik obuhvaća:

1873 hrvatska europeizma (glavne natuknice) s područja kulture, umjetnosti, ekonomije, politike, vojne terminologije, kulinarstva, svakodnevnice..

približno 20 000 riječi na hrvatskome, njemačkome, talijanskome, francuskome i engleskome, povezanih s navedenim europeizmom

riječi iz ostalih jezika povezane s glavnom natuknicom: češkoga, slovenskoga, švedskoga, španjolskoga itd.

objašnjenje o podrijetlu riječi (iz latinskoga, grčkoga, hebrejskoga ili kojega drugog jezika)

razlikovanje američke i britanske inačice engleskoga jezika te austrijske i švicarske inačice njemačkoga jezika

kazala hrvatskih, njemačkih, talijanskih, francuskih i engleskih riječi (posebno kazalo za britanski engleski)


Rječnik europeizama

Besplatno pročitajte online Rječnik europeizama knjigu

comments powered by Disqus