Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava

May 3, 2019

D. Kos, D. Novosel, S. Nola, H. Božić, G. Klarić, A. Kordej, A. Pavičić - Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Sadrži i: Zakon o državnom odvjetništvu : Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala : Zakon o sudovima za mladež : Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda : Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja : Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci


Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava

Besplatno pročitajte online Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog prava knjigu

comments powered by Disqus