Dva i dvadeset / Projekcije

May 3, 2019

Lada Kaštelan - Dva i dvadeset / Projekcije

Preuzmite Dva i dvadeset / Projekcije knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Drama po kojoj je nastao film Projekcije u režiji Zrinka Ogreste.

… Budući da dramaturgija Lade Kaštelan, ali ni po čemu i nikada, pa naravno niti u tekstu Dva i dvadeset, nije dramaturgija s tezom, autorica psihodramu uzima, dakle, kao onaj njoj, iskustveno, ”najjasniji model”, a kojim se njezina posebno strukturirana dramaturgija svojim ticalima nastoji dotaknuti geneze autoritetâ i to prije svega u funkcioniranju grupe.


Dva i dvadeset / Projekcije

Besplatno pročitajte online Dva i dvadeset / Projekcije knjigu

comments powered by Disqus