Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015.

May 3, 2019

Ana-Marija Končić - Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015.

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015. knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Materija zemljišnoknjižnog prava regulirana je brojnim propisima. Ipak se može istaknuti da su Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 9196, 6898, 13799, 11401, 10004, 10707, 15208, 12610, 5513 i 5013) i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 9196, 6898, 13799, 2200, 7300, 12900, 11401, 7906, 14106, 14608, 3809, 15309, 14312 i 15214) temeljni propisi od kojih polazimo u raspravi o ovoj materiji. U novoj zakonodavnoj aktivnosti izmijenjeni su brojni meritorni propisi koji se odnose na ovo područje. Stoga se i naše teme u ovom priručniku odnose na primjenu tih novih propisa u praksi.

Tako se prvi rad odnosi na primjenu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 5115) i upisima u zemljišnu knjigu. Naime, komasacija poljoprivrednog zemljišta, u pravilu, provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, a s ciljem njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. No, u postupku komasacije, između ostaloga, sređuju se stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu, pa odluke tijela u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta ima izravnan utjecaj na upise u zemljišnoj knjizi. Drugi rad odnosi se na iskustva dvostrukih evidencija i obnove zemljišne knjige.


Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015.

Besplatno pročitajte online Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015. knjigu

comments powered by Disqus