Logika i dokazi

May 3, 2019

Sandro Skansi - Logika i dokazi

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Logika i dokazi knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Monografija “Logika i dokazi” namijenjena je studentima diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija filozofije, lingvistike, matematike i računarstva. Knjiga daje pregled logike od samih osnova, kroz koje želi razviti intuiciju potrebnu za kasnija poglavlja o teoriji dokaza, logici drugog reda i teoriji deskriptivne kompleksnosti. Ona predstavlja jedinstven prikaz ove tematike na hrvatskom jeziku kao i izvorni doprinos modifikaciji algoritma eliminacije reza kako bi on bio primjenjiv i na logiku drugog reda.


Logika i dokazi

Besplatno pročitajte online Logika i dokazi knjigu

comments powered by Disqus