Ljudi, ekonomija, država

May 3, 2019

Josip Jambrač - Ljudi, ekonomija, država

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Ljudi, ekonomija, država knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Uspjeh modernih razvijenih država svijeta temelji se na ravnoteži triju setova temeljnih političkih institucija: državi, vladavini prava i odgovornom upravljanju. Danas smo svjedoci različitih veličina države i njezina utjecaja te različitih mjerenja njezine širine i rezultata. U knjizi LJUDI, EKONOMIJA, DRŽAVA mjeri se snaga države na vertikalnoj osi, tj. njezin kapacitet za preuzimanje funkcija na subnacionalnoj razini. Mjerimo li taj kapacitet tipičnim ekonomskim pokazateljem, udjelom javnih rashoda u BDP-u, naša je subnacionalna razina slabog kapaciteta. Dakle, mogli bismo govoriti o obrnutoj piramidi snage između središnje i subnacionalne razine na vertikalnoj osi, mjereći je udjelima u BDP-u. Međutim, snaga i veličina središnje razine ne jamče nužno rezultat. Mnogo je važnija kvaliteta od veličine, kao što to pokazuju skandinavske zemlje. Drugim riječima, političkom decentralizacijom potaknule su ekonomski razvoj, esencijalan za društveni razvoj i društvenu mobilizaciju. Snažne političke institucije nužne su za ekonomski rast i razvoj, tj. nedostatak takvih institucija jest nedostatak administrativnih kapaciteta vlasti.


Ljudi, ekonomija, država

Besplatno pročitajte online Ljudi, ekonomija, država knjigu

comments powered by Disqus