Prapovijest

May 3, 2019

Stojan Dimitrijević, Tihomila Težak-Gregl, Nives Majnarić-Pandžić - Prapovijest

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Prapovijest knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ova je knjiga prvi pokušaj sustavnoga predstavljanja prapovijesne umjetnosti u Hrvatskoj i u njoj se nastoji prikazati ona strana kreativnosti prapovijesnih kultura u Hrvatskoj koja ima likovne i umjetničke vrijednosti. Prikaz prapovijesne umjetnosti u Hrvatskoj oslanja se na dosada otkrivene nalaze i slika je našega sadašnjeg znanja. Autori se ograničavaju na prikaz najistaknutijih likovno vrijednih predmeta te su nastojali upozoriti na mijene, sazrijevanje ili pak preuzimanje stranih ideja i ukusa. Obrađena razdoblja paleolitika i mezolitika (S. Dimitrijević), neolitika i eneolitika (T. Težak-Gregl) i željeznog i brončanog doba (N. Majnarić-Pandžić) bogato su ilustrirana (160 c/b fotografija, 100 crteža, 60 kolora i 12 karata.)


Prapovijest

Besplatno pročitajte online Prapovijest knjigu

comments powered by Disqus