Organska kemija: za studente agronomske struke

May 3, 2019

Dragan Amić - Organska kemija: za studente agronomske struke

Preuzmite Organska kemija: za studente agronomske struke knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ovaj je udžbenik organske kemije ponajprije namijenjen studentima agronomskog fakulteta. Gradivo je strukturirano i poredano tako da se organska kemija objašnjava i proučava prema funkcijskim skupinama organskih spojeva. Moderna organska kemija studij je odnosa strukture molekule i njezine reaktivnosti. Kroz tekst čitatelj upoznaje strukturu, obilježja i reakcije funkcijskih skupina. Prikazani su i pojedini reakcijski mehanizmi u poglavljima o skupinama organskih spojeva. Svako poglavlje završava Pitanjima za vježbu, kojih se rješenja nalaze na kraju udžbenika. Udžbenik će korisno poslužiti i studentima drugih fakulteta koji u programima imaju kemiju. Autor udžbenika je dr. sc. Dragan Amić, izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.


Organska kemija: za studente agronomske struke

Besplatno pročitajte online Organska kemija: za studente agronomske struke knjigu

comments powered by Disqus