Kožne i spolno prenosive bolesti

May 3, 2019

 - Kožne i spolno prenosive bolesti

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Kožne i spolno prenosive bolesti knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Udžbenik je pisan prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Namijenjen je praćenju nastavnih sadržaja iz predmeta Dermatologija za programe fizioterapeutskih tehničara, kozmetičara, medicinskih kozmetičara i medicinskih sestara u srednjim medicinskim i zdravstvenim školama. Slijed poglavlja u knjizi sačinjen je tako da prati nastavni plan te prethodni sadržaji pomažu u učenju sljedećih. Sadržaj poglavlja obuhvaća najučestalije kožne i spolno prenosive bolesti, a za učenike koji žele naučiti više navedena je i literatura koja se preporučuje. Na početku svakog poglavlja istaknut je sadržaj poglavlja, a na kraju sažetak i pitanja za učenje. U tekstu su navedeni crteži i slike u poglavlju iz kliničke prakse koji će zainteresirati učenike da istražuju i pronalaze nove informacije koji im danas omogućuju nove tehnologije.


Kožne i spolno prenosive bolesti

Besplatno pročitajte online Kožne i spolno prenosive bolesti knjigu

comments powered by Disqus