Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini

May 3, 2019

 Branka Šeol, Krešimir Matanović, Svjetlana Terzić - Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini

Preuzmite Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ovo je knjiga za svakog doktora veterinarske medicine, ma gdje radio. Bavi se problemom izbora djelotvornog antimikrobnog lijeka za liječenje životinja uzgajanih za hranu, ali i kućnih ljubimaca. Upućuje na postavljanje točne dijagnoze i terapiju zasnovanu na rezultatima prikazanih testova osjetljivosti. Autori opisuju utjecaj uporabe antibiotika za liječenje životinja na zdravlje ljudi i iznose najnovija saznanja o mehanizmima bakterijske rezistencije na antimikrobne lijekove načinima prijenosa te rezistencije sa životinje na čovjeka.


Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini

Besplatno pročitajte online Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini knjigu

comments powered by Disqus