Altarističke radionice na granici

May 3, 2019

Danko Šourek - Altarističke radionice na granici

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Altarističke radionice na granici knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U knjizi se kronološki prikazuje pojava i razvitak mramorne crkvene opreme i s njome povezane skulpture na području Rijeke i Hrvatskoga primorja od kraja XVII. do kraja XVIII. stoljeća. Početkom ovoga razdoblja to je područje, kao i susjedne regije, bilo posve ovisno o klesarskim radionicama u Goriziji. Te su pak radionice svoje oltare isprva opremale uveženim skulpturama izrađenim u Veneciji, a zatim su za taj posao angažirale putujuće kipare. U crkvama u Kastvu, na Trsatu i u samoj Rijeci susreću se tako altaristička ostvarenja obitelji Pacassi i Zuliani, koja krase skulpture vrsnih mletačkih kipara poput Paola Callala, Angela Putija i Jacopa Contierija. Tipologija oltara, kao i oblikovne i stilske karakteristike na njima zastupljenih skulptura, nadovezuju se pri tome kako na primjere u umjetničkom središtu – Veneciji – tako i na one u crkvama susjednih regija (Istre, Goričko-gradišćanske grofovije, Kranjske).


Altarističke radionice na granici

Besplatno pročitajte online Altarističke radionice na granici knjigu

comments powered by Disqus