Bolesti glomerula

May 3, 2019

Krešmir Galešić i suradnici - Bolesti glomerula

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Bolesti glomerula knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga omogućuje bolje upoznavanje s patofiziologijom, kliničkom slikom i liječenjem bolesti glomerula, a namijenjena je specijalistima i specijalizantima nefrologije, interne medicine, kliničke imunologije i reumatologije, patologije, opće medicine te svima onima koji pokazuju zanimanje za taj dio medicine. Naglasak je na kliničkopatološkim korelacijama i značenju biopsije bubrega za donošenje konačne dijagnoze bolesti glomerula.


Bolesti glomerula

Besplatno pročitajte online Bolesti glomerula knjigu

comments powered by Disqus