Postupak pred trgovačkim sudovima

May 3, 2019

Slađana Aras Kramar - Postupak pred trgovačkim sudovima

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Postupak pred trgovačkim sudovima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Iz Predgovora


U ovoj se knjizi daje sustavna analiza organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalnog aspekta postupka u sporovima unutar trgovačkog društva, uzimajući u obzir uređenje određenih postupovnih instituta u ostalim postjugoslavenskim zemljama te Austriji i Njemačkoj.

U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (i bivšoj jugoslavenskoj, kao i ostaloj postjugoslavenskoj), austrijskoj i njemačkoj procesnoj doktrini te relevantnoj sudskoj praksi. Izbor postjugoslavenskih zemalja uvjetovan je potrebom određivanja tendencija divergencije u pogledu uređenja određenih postupovnih instituta uz sporove unutar trgovačkog društva, a uvažavajući okolnost da njihovo uređenje u postjugoslavenskim zemljama ima isto ishodište razvoja. Izbor je germanskog kruga (Austrija, Njemačka) uvjetovan i povijesnim razlozima (Austrija), kao i jakim utjecajem germanskog prava na hrvatsko građansko postupovno pravo.

Također, u pripremi knjige vodilo se računa o posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o parničnom postupku iz 2012. odnosno 2013. godine.

Nakana je ove knjige poslužiti kao priručnik, ali i kao znanstvena osnova proučavanja postupka pred trgovačkim sudovima, i to u kontekstu sporova unutar trgovačkog društva. Autorica se nada da će ova knjiga, kojom su sustavno i sveobuhvatno obrađeni organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalni aspekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva, pobuditi interes širokog kruga stručnjaka, ponajprije praktičara – sudaca trgovačkih sudova, odvjetnika, stečajnih upravitelja – te ostalih pravnika u gospodarstvu. Knjiga je nadalje namijenjena onima koji se u znanstvene i nastavne svrhe bave pravom, posebno studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija na pravnim i ekonomskim fakultetima.


Postupak pred trgovačkim sudovima

Besplatno pročitajte online Postupak pred trgovačkim sudovima knjigu

comments powered by Disqus