Poj željno!

May 3, 2019

Amir Kapetanović - Poj željno!

Preuzmite Poj željno! knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Emocije su već nekoliko desetljeća vrlo popularna interdisciplinarna istraživačka tema u svijetu, a ovo je prva knjiga isključivo usredotočena na povijest emocija u predmodernoj hrvatskoj kulturi. Sastoji se od devet teorijski i metodološki raznovrsnih radova jezikoslovaca i književnih povjesničara iz nekoliko hrvatskih znanstvenih ustanova (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Staroslavenski institut, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku), koji u svojim prilozima istražuju iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskim tekstovima srednjega i ranoga novoga vijeka pisanim na trima jezicima (hrvatskocrkvenoslavenski, hrvatski i latinski).


Poj željno!

Besplatno pročitajte online Poj željno! knjigu

comments powered by Disqus