Odnekud dolaze sanjari

May 3, 2019

Stjepan Tomaš - Odnekud dolaze sanjari

Preuzmite Odnekud dolaze sanjari knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

“Odnekud dolaze sanjari” knjiga je o jedinstvu uma i srca, o snu koji nas napušta priđemo li mu grubim riječima (S. Lasić), o ljubavi koja tek kao pasija samo rijetkima osigurava potpunu katarzu, bila ona nacionalnoga ili intimnoga predznaka. Gotovo svi Tomaševi likovi bili su je spremni zaštititi i po cijenu vlastitoga života, ostvarivši je kao oblik samospoznavanja potpuno otvorenog i predanog zanosu općem ili pojedinačnom. U fokusu njegova pripovjedačkog interesa stoga i jesu nekonvencionalni tipovi, tragični pojedinci, neobične ljubavi i strasne zanesenosti.

NAGRADA KSAVER ŠANDOR GJALSKI ZA 2001. GODINU


Odnekud dolaze sanjari

Besplatno pročitajte online Odnekud dolaze sanjari knjigu

comments powered by Disqus