Jasenovac - tragika, mitomanija, istina

May 3, 2019

Slavko Goldstein - Jasenovac - tragika, mitomanija, istina

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Jasenovac - tragika, mitomanija, istina knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Jasenovac je već punih sedamdeset pet godina prije svega simbol za ustaški logor, a tek zatim o njemu se razmišlja kao o mjestu. O koncentracijskom logoru Jasenovac napisano je mnoštvo knjiga, a na popisu žrtava koji izrađuje Javna ustanova i spomen-područje Jasenovac krajem ožujka 2016. nalazilo se 83.145 imena. Nažalost, ni to ni brojna svjedočanstva nisu dovoljni, već posljednjih dvadesetak godina postoji potreba da se zločinački i genocidni karakter logora Jasenovac umanji ili negira. Knjiga Jasenovac – tragika, mitomanija, istina polemičan je i argumentiran odgovor na sve takve pokušaje.


Jasenovac - tragika, mitomanija, istina

Besplatno pročitajte online Jasenovac - tragika, mitomanija, istina knjigu

comments powered by Disqus