Psihijatrijska vještačenja

May 3, 2019

Miroslav Goreta, Ivana Peko-Čović, Nadica Buzina - Psihijatrijska vještačenja

Preuzmite Psihijatrijska vještačenja knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga je koncipirana kao priručnik - ponajprije za vještake psihijatrije i psihologe, ali također za suce, odvjetnike, državne odvjetnike i druge stručnjake uključene u postupak vještačenja te za studente dodiplomske i poslijediplomske nastave na medicinskim, pravnim i drugim srodnim fakultetima i visokim školama.


Psihijatrijska vještačenja

Besplatno pročitajte online Psihijatrijska vještačenja knjigu

comments powered by Disqus