Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave

May 3, 2019

Nevenka Brkić - Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Glavom VI. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 5690, 13597, 898 – proč. tekst, 11300, 12400 – proč. tekst, 2801, 4101- proč. tekst, 5501 – ispr., 7610, 8510 – proč. tekst i 514 - Odluka USRH; u nastavku teksta: Ustav), člancima od 133. do 138., građanima se jamči pravo na mjesnu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Člankom 138. Ustava propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojega djelokruga. Ustav, nadalje, propisuje da prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom, dok je država dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.


Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave

Besplatno pročitajte online Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave knjigu

comments powered by Disqus