Ljudevit Gaj i ilirski pokret

May 3, 2019

Elinor Murray Despalatović - Ljudevit Gaj i ilirski pokret

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Ljudevit Gaj i ilirski pokret knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga govori o ključnoj osobi hrvatskoga narodnog preporoda te općenito o hrvatskoj povijesti prve polovice 19. stoljeća, napose kulturnoj. Utemeljena je na bogatoj izvornoj građi i opsežnoj historiografskoj literaturi. Izvorno je bila napisana i objavljena na engleskom jeziku prije četrdesetak godina.
Iako je prva faza u razdoblju hrvatske nacionalne integracije u 19. stoljeću relativno dobro istražena, a i poznate su mnoge važne činjenice o različitim aspektima života i djelatnosti središnje ličnosti preporodnog pokreta, cjelovita i utemeljena biografija Ljudevita Gaja još uvijek nije napisana.
Autorica život i djelo Ljudevita Gaja smješta u socijalno-politički kontekst prve polovice 19. stoljeća, odnosno u okvir hrvatskog preporodnog pokreta. U tom smislu valja reći da je bila dosljedna onom što je obećala u uvodnom poglavlju - da će pišući o Ljudevitu Gaju zapravo pisati o pokretu koji je položio temelje za proces oblikovanja moderne hrvatske nacije, afirmirajući hrvatsku nacionalnu ideju na kulturnom i političkom planu, i to na tri razine: hrvatskoj, južnoslavenskoj i slavenskoj.


Ljudevit Gaj i ilirski pokret

Besplatno pročitajte online Ljudevit Gaj i ilirski pokret knjigu

comments powered by Disqus