Novi Stečajni Zakon

May 3, 2019

Vladimir Trešćec, Darko Vrljić - Novi Stečajni Zakon

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Novi Stečajni Zakon knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

NOVI STEČAJNI ZAKON – PRAVNI PRAKTIKUM

s uvodnim komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu (napomenama uz praktične primjere), sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa, autora: Vladimir Trešćec dipl. iur., Darko Vrljić dipl. iur.

Knjiga sadrži uvodni komentar, praktične primjere, kao što su: tužbe iz čl-178_st_1, tužbe iz čl-178_st_4, (čl 266, 267 i 268 – STEČAJNI ZAKON Narodne novine br.: 7129.06.2015) ostale tužbe u stečajnom postupku, podnesci u svezi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, primjeri podnesaka iz čl-179, (čl 269 – STEČAJNI ZAKON Narodne novine br.: 7129.06.2015) izvješća, tablice, podnesci vezani za izlučne vjerovnike, podnesci vezani za razlučne vjerovnike, podnesci vezani za ovršni zakon i ostali podnesci u stečajnom postupku, kao što je primjer stečajnog plana, i.t.d. (preko 100 primjera), napomene uz praktične primjere, sudsku praksu i bilješke, te komparativni prikaz članaka - Stečajnog zakona (Narodne novine, br. 4496., 2999., 12900., 12303., 8206., 11610., 2512., 13312 i 4513) i Stečajnog zakona (Narodne novine br.: 7129.06.2015)

U knjizi su tekstovi zakona kao što su:

STEČAJNI ZAKON (Narodne novine br.: 7129.06.2015) e STEČAJNI ZAKON (Redakcijski pročišćeni tekst, Narodne novine, br. 4496., 2999., 12900., 12303., 8206., 11610., 2512., 13312 i 4513) e ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (Redakcijski pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 10812., 14412., 8113., 11213. 7815) e ZAKON O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA (Redakcijski pročišćeni tekst, Narodne novine« broj 8608., 8013 i 8215)

Uz knjigu je prilog CD koji ima mogućnost pretraživanja pojmova (indeks) kao i mogućnost prijenosa pojedinačnih primjera na računalo radi daljnje obrade. CD isto tako sadrži redakcijski pročišćene tekstove zakona, kao što su:


Novi Stečajni Zakon

Besplatno pročitajte online Novi Stečajni Zakon knjigu

comments powered by Disqus