Analitički kontnio plan za trgovačka društva

May 3, 2019

Grupa autora - Analitički kontnio plan za trgovačka društva

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Analitički kontnio plan za trgovačka društva knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

TEB-ov analitički KONTNI PLAN za trgovacka društva prema HSFI-ima i MSFI-ima

Sadržaj
Razred 0 DUGOTRAJNA I DUGOROCNA IMOVINA
Razred 1 KRATKOTRAJNA I KRATKOROCNA IMOVINA
Razred 2 KRATKOROCNE OBVEZE
Razred 3 ZALIHE
Razred 4 TROŠKOVI
Razred 5 (SLOBODAN) INTERNI OBRACUNI
Razred 6 PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA
Razred 7 RASHODI I PRIHODI
Razred 8 REZULTAT POSLOVANJA
Razred 9 UPISANI KAPITAL I PRICUVE, DUGOROCNE OBVEZE I IZVANBILANCNI ZAPISI


Analitički kontnio plan za trgovačka društva

Besplatno pročitajte online Analitički kontnio plan za trgovačka društva knjigu

comments powered by Disqus