Na drugi pogled

May 3, 2019

Sandra Križić Roban - Na drugi pogled

Preuzmite Na drugi pogled knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U knjizi “Na drugi pogled - Pozicije suvremene hrvatske fotografije” Sandra Križić Roban razmatra zbivanja na polju umjetničke fotografije u nacionalnom kontekstu, dovodeći pojedine autore u vezu sa zbivanjima na međunarodnom planu. Nakon uvoda u kojem medij određuje u povijesnoumjetničkom kontinuitetu slijedi
jedanaest autorskih poglavlja - osobnih umjetničkih strategija koje potvrđuju osobitost fotografije kao autonomne stvaralačke prakse. Karakterizira ih raznovrsnost promišljanja statusa fotografije unutar umjetničkog, društvenog, političkog, nacionalnog, rodnog i ostalih konteksta. Knjiga „Na drugi pogled - Pozicije suvremene hrvatske fotografije“ izdanje je Instituta za povijest umjetnosti i UPI-2M plus. Bogato je ilustrirana brojnim fotografijama, koncipirana kao sažetak ključnih poslijeratnih zbivanja na području umjetničke fotografije i jedanaest monografskih prikaza odabranih umjetnic/k/a.


Na drugi pogled

Besplatno pročitajte online Na drugi pogled knjigu

comments powered by Disqus