Radikalna misao

May 3, 2019

Jure Vujić - Radikalna misao

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Radikalna misao knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U knjizi “Radikalna misao” autor pruža dubinski i pluridisciplinarni uvid u fenomenologiju suvremenoga političkog radikalizma predstavljajući čitateljima širok politološki, sociološki i povijesni pregled političke i idejne geneze radikalne desnice i radikalne ljevice u svijetu. Analizirajući semantičke razlike između fenomena političkoga ekstremizma i radikalizma, autor proučava epistemologiju političkoga radikalizma i fenomen političkoga nasilja, pružajući višeslojni pregled ideoloških matrica suvremene radikalne desnice i ljevice. Koliko radikalnu desnicu, toliko i radikalnu ljevicu obilježuje odbacivanje postojećega poretka − pluralizma i demokracije − odnosno negiranje svih ostalih političkih pokreta, ideologija i stranaka uključujući i one koji pripadaju tzv. umjerenoj ljevici ili desnici. Autor je priložio razne političke simbole i propagandni materijal sa svrhom da što bolje prikaže političku ikonografiju radikalne ljevice i desnice.


Radikalna misao

Besplatno pročitajte online Radikalna misao knjigu

comments powered by Disqus